اخبار آتش نشانی

نفت و انرژی, آتش سوزی, سازمان آتش نشانی, نفت, آتش, ساختمان

آتش‌سوزی خیابان حافظ مهار شد

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی گفت: طبقه همکف یکی از ساختمان‌های شرکت ملی نفت دچار آتش‌سوزی شده که به دلیل وجود کارتن در این طبقه دود زیادی ایجاد و همین امر موجب شد سیستم اطفای حریق ساختمان فعال شود.

انتظامی حوادث, آتش سوزی, سازمان آتش نشانی, نفت, ساختمان, سخنگوی سازمان آتش نشانی

آتش‌سوزی در خیابان حافظ مهار شد

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی گفت: طبقه همکف یکی از ساختمان‌های شرکت ملی نفت دچار آتش‌سوزی شده که به دلیل وجود کارتن در این طبقه دود زیادی ایجاد و همین امر موجب شد سیستم اطفای حریق ساختمان فعال شود.