اخبار اجتماعی

عید فطر 96، عید فطر، عید فطر عربستان، تبریک عید فطر، تعطیلات عید فطر، تعطیلات عیدفطر عربستان چند روزه است، عید فطر در عربستان، عید فطر عکس، عکس عید فطر، پیامک عید فطر، عید فطر ایران،

عید فطر عربستان چند روز تعطیل است؟ | مقایسه تعطیلات عید فطر در ایران و کشورهای اسلامی

عید فطر عربستان چند روز تعطیل است؟ | مقایسه تعطیلات عید فطر در ایران و کشورهای اسلامی نشان دهنده این نکته است که عید فطر عربستان با تعطیلات 23 روزه در رده اول تعطیلات است و عید فطر ایران با دو روز تعطیلی، آخر جدول تعطیلات است!

واحدها, کارگران استان فارس, کارگران شرکت فرودگاه‌ها, پاداش کارگران

پاداش کارگران شرکت فرودگاه‌های استان فارس در هاله‌ای از ابهام

حدود ۱۰۰ نفر از کارگران شرکت فرودگاه‌های استان فارس مدعی هستند که بنا به ماده ۴۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور قرار بود مبلغ قابل توجهی از سوی وزارت راه و شهرسازی به آنها پرداخت شود که این پاداش تا این لحظه تنها به کارکنان رسمی پرداخت شده است.

سلامت و رفاه اجتماعی, مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت

مجازات‌های قانونی در پی اخذ هر گونه وجه مازاد بر تعرفه های مصوب دولت

مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت با بیان این که هرگونه اخذ وجه مازاد بر تعرفه های مصوب دولت مجازاتهای قانونی در پی دارد ، تصریح کرد: کلیه پزشکان و پیراپزشکان، موسسات و مراکز ارائه دهنده خدمات در کشور اعم از دولتی، خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت تعرفه های مصوب دولت، از خط مشی های مصوب وزارت بهداشت تبعیت کنند.