اخبار فرهنگی

سینما و تئاتر, دانشجو, ژن خوب, حق تحصیل, مجید دری, آرش عسکری, نمایش ماراتون, سرخوردگی در فضای دانشگاهدر گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

سیاسیونِ منتقد باید سرخوردگی دانشجویان را ببینند/دیدار با ژن خوبی که نیروهای امنیتی را هم می‌خورد

آرش عسکری می‌گوید: در ارکان گروه نماییش «ماراتون» دو دانشجوی محروم از حق تحصیل حضور دارند؛ مجید دری و مهدیه گلرو. حق تحصیل یک حق همگانی و از حقوق اولیه شهروندی است. گرفتن این حق اتفاق تلخی است. نمایش ماراتون هم پیام‌های زیادی برای چهره‌های سیاسی از هر سلیقه و طیفی دارد.