اخبار فرهنگی

معرفی و نقد کتاب «کلان‌داده‌ها؛ انقلابی که زندگی، کار و تفکر ما را تغییر می‌دهد»

کلان‌داده‌ها، منبع جدید شکاف و نابرابری در جهان

کلان‌داده‌ها منبع سود و رقابت برای بسیاری از شرکت‌ها محسوب می‌شود و ساختار صنایع را تغییر خواهد داد. این مسئله باعث شکاف‌ها و نابرابری‌هایی می‌شود.