اخبار فرهنگی

کتاب و اندیشه, ابراهيمي‌تركمان, كنفرانس از خورشيد تا پروين

شعر خیال انسان را به پرواز درمی‌آورد

رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: شعر جوششی، شاعر را می‌سازد؛ در واقع چون کلمه برای بیان احساسات روحی محدود است، شعر به وجود می‌آید و به همین دلیل، انسان با شعر، خیال خود را به پرواز درمی‌آورد.