اخبار سلامت

مجله نکته بهداشتی روز, سلامت

نکته بهداشتی: سفر هوایی با کودک

همشهری آنلاین: فرودگاه‌ها و هواپیماهای شلوغ برای والدینی که بچه‌های کوچک سفر می‌کنند، مشکل‌آفرین هستند، به خصوص اگر حوادث پیش‌بینی‌شده‌ای مانند تأخیر پرواز هم رخ دهند.