اخبار سلامت

سلامت، سلامت فرد، بیماری، سرطان، توهم سرطان، علت سرطان، علل سرطان، پیشگیری از سرطان، درمان سرطان، داروی سرطان، توهم بیماری،بیمار انگاری و توهم سرطان

مرگبارتر از سرطان: درباره توهم سرطان بیشتر بدانید

اسم سرطان همیشه ترسناک بوده است. ترس از مبتلا شدن به سرطان گاهی آن قدر می تواند جدی باشد که خودش تبدیل به کابوس شود؛ کابوسی که می تواند کم کم شخص را درگیر یک بیماری جدی کند؛ بیماری ای که ممکن است حتی به اندازه خود سرطان خطرناک باشد.