اخبار سیاسی

حمید بعیدی نژاد

دیدگاه بعیدی‌نژاد در مورد طرح بحث 'دولت در سایه'در فضای سیاسی ایران

حمید بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در یادداشتی با اشاره به طرح بحث هایی درمورد تشکیل دولت سایه در فضای سیاسی ایران عنوان کرد: دولت در سایه در یک نظام پارلمانی و نظامی که وزیران خود نماینده مجلس باشند، معنا پیدا می کند.