اخبار سیاسی

سروش: بخشی از مدیران دولتی نیاز به تحرکی شجاعانه‌تر دارند

یک عضو شورای مرکزی فراکسیون امید با تاکید بر اینکه «مدیران دولتی باید در شأن خواسته‌های مردم و وعده‌های دولت تدبیر و امید باشند» گفت: بخشی از کابینه و یا مدیران ارشد استانی نیاز به تحرکی شجاعانه‌تر و مجدانه‌تر برای نزدیک شدن به تعهدات، شعارها و وعده‌های دولت تدبیر و امید دارند.

آمریکا با به کار گیری ادبیات زور، بی‌نظمی را گسترش می‌دهد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه نظام سنتی دوقطبی در جهان فروپاشیده و قدرت‌های جدیدی در غرب و شرق سر برآورده‌اند، گفت: آمریکا و برخی قدرت‌ها با اعزام واحدهای نظامی و به کارگیری ادبیات زور، بی‌نظمی را گسترش می‌دهند.