اخبار سیاسی

حقوقی قضایی, کهریزک

غیبت مرتضوی برای اطاله دادرسی است/ متهم پرونده کهریزک لایحه دفاعیه ارائه کرد/ ختم دادرسی اعلام نشد

وکیل خانواده روح‌الامینی گفت: اینکه آقای مرتضوی بیان می‌کند از وقت دادرسی اطلاع نداشته‌ بنظر درست نیست؛ زیرا ایشان لایحه دفاعیه‌ای برای دادگاه ارسال کرده که چند روز پیش ثبت شده است.

موگابه

موگابه پس از 37 سال زمامداری استعفا کرد

ایرنا نوشت: رابرت موگابه، رئیس جمهور این کشور درحالی که پارلمان حزبی این کشور به اتفاق،آرای حزب حاکم 'زانو پی اف' و همه احزاب مخالف طرح استیضاح او را بررسی می کردند، استعفای خود را تقدیم رئیس پارلمان کرد.

دولت, دولت, زلزله, مسکن, مسکن مهر, جهانگیری

نوبخت: مواضع جهانگیری درباره مسکن مهر درست بود و شائبه سیاسی نداشت

سخنگوی دولت درباره انتقاد سردار وحید حقانیان از اظهارات جهانگیری بیان کرد: موضع آقای جهانگیری درباره مسکن مهر، موضع درستی بود و این به دولت قبل هم برنمی‌گردد بلکه به پیمانکاران برمی‌گردد و این انتقاد درست است و هیچ شائبه سیاسی ندارد.