پارسى‌نويسان و مؤلفان قرن هفتم و هشتم هجرى متعدد و مختلف هستند و اين معنى فقط با مراجعهٔ سطحى به فهرست‌هاى کتابخانه‌هاى ايران و خارج از ايران و به آسانى دريافته مى‌شود. دستهٔ اول از اين گروه عده‌اى از متصوفه و عالمان علوم شرعى و ادبى و عقلى هستند که در مسائل مختلف رساله‌ها و کتاب‌هائى به يادگار گذارده‌اند. دستهٔ دوم مترسلان و مورخان و مؤلفان کتاب‌هاى ادبى و گاه بزرگان و عالمانى هستند که آثارشان شهرت و تداول بيشترى دارد و يا از نويسندگان بزرگ و معروفى‌ هستند که به هر صورت ترجمهٔ حال و ذکر آثارشان لازم است.