این سایت در سال ۱۹۸۰ در منطقه‌ی مالبورگ تأسیس گردیده که دومین مرکز بزرگ مسابقه‌های سرعتی در جهان می‌باشد و اقدام به برگزاری انواع مسابقه‌های سرعت در سراسر کشور می‌نماید. از جمله خدمات این سایت ارائه‌ی اطلاعاتی در زمینه‌ی رویدادها و نتایج برگزاری مسابقات می‌باشد. هم‌چنین لینک‌های مربوطه را به کاربران معرفی می‌نماید.