مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران راهنما
نشانى اينترنتى http://www.asnaf.ir
آمار کل اصناف کشور
جستجوگر آماری اصناف کشور
بانک اطلاعات اصناف
جستجو در لیست نمایندگی‌های ثبت شده شرکت‌های خارجی
تقاضای ثبت نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران
عنوان انگليسى omore asnaf
عنوان فارسى مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران
توضيحات این سایت پس از دو سال تحقیق و مطالعه (۱۳۷۸ الی ۱۳۸۰) طراحی و یکسال به عنوان درگاه آزمایشی تا سال ۱۳۸۱ مورد بهره‌برداری استاتیک قرار گرفت و یک سال بعد با لحاظ تغییراتی به عنوان عظیم‌ترین سایت اینترنتی اصناف به شکل فعلی ویرایش شده و خوشبختانه با استقبال فراوانی روبه رو شد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader