کودک نیوز یک سایت اطلاع رسانی درباره کودک است که بیشتر موضوعات آن در قالب ماهنامه کودک ارائه می شود.