ایتـنا،اطلاع‌رسانی جامع و حرفه‌ای در زمینه تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و با نگاهی دقیق‌تر و همه‌جانبه می باشد.