با توجه به تعداد قابل توجه افراد جهت تحصیل و مهاجرت به خارج از کشور و از طرف دیگر ضرورت انتخاب صحیح در این زمینه و مشکلات زیادی که در انتخاب های نادرست برای افراد و خانواده های محترم بوجود آمده یا می آید، تصمیم گرفتیم اولین وب سایت تخصصی تحصیل و مهاجرت به خارج را تشکیل دهیم. از این رو کلیه موسسات معتبر در زمینه اعزام دانشجو و مهاجرت میتوانند اطلاعات خود را به صورت رایگان در وب سایت ثبت کنند.