سایت بی نیاز به عنوان نخستین سایت نیازمندیهای استانی ایران در آبان ماه سال 1384 به صورت آزمایشی افتتاح شد و با پیگیری و تلاش شبانه روزی در اسفند ماه به صورت رسمی تحت مالکیت شرکت نیاز توسعه شبکه قرار گرفت. این سایت هم اکنون به عنوان نخستین سایت رسمی نیازمندیهای استانی در ایران تحت حمایت مرکز رشد واحد های فناوری قرار دارد و کلیه فعالیت های تبلیغاتی سایت تحت نظارت اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه و با همکاری کانون تبلیغات شهر انجام می پذیرد.