این سایت مرکز اطلاع‌رسانی تبلیغات کامپیوتر و چاپ می‌باشد که شامل کارت ویزیت، سربرگ، کاتالوگ، بروشور، پاکت نامه، فاکتور و غیره می‌باشد.