موزه تاریخ طبیعی موسسه Smith دارای اطلاعات گسترده در قالب نمایشگاههای عمومی و مجموعه‌های تحقیقی، مربوط به موزه تاریخ طبیعی موسسه اسمیت شهر واشنگتن، آمریکا می‌باشد.