شرکت پیشگامان امن افزار عضو گروه پیشگامان کویر یزد، با ده سال سابقه کار و اولین شرکت تعاونی فعال در زمینه IT در سطح کشور می باشد. این شرکت با در اختیار داشتن کادری مجرب از متخصصین امنیت اطلاعات و ارتباط کاری با شرکتهای مطرح داخلی و خارجی در این زمینه، آماده ارائه خدمات در حیطه امنیت اطلاعات میباشد. سیاست کلی شرکت فراهم آوردن بستری مناسب جهت رفع اشکالات امنیتی و نیز ارائه سرویسهای مختلف امنیت اطلاشعات در سطح کشور میباشد.