مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت راهنما
نشانى اينترنتى http://quran.al-shia.com/fa
عنوان انگليسى Quran.al-shia
عنوان فارسى مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
توضيحات سایت مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت شامل متن قرآن کریم، ترجمه قرآن کریم، جستجو در قرآن، تلاوت قرآن(تجوید)، ترتیل قرآن کریم، آموزش قرائت قرآن، قاریان قرآن کریم، حافظان قرآن کریم، روش حفظ و غیره می‌باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader