پلاملامین کاشان تولید کننده انواع ملامین و پلاستیک کلمن می‌باشد.