سایت سازمان میراث فرهنگی کرمانشاه اطلاعاتی در مورد سازمان، میراث تاریخی و طبیعی، مردم شناسی، اطلاعات توریستی، مراکز فرهنگی، کتابشناسی، اخبار و تصاویر در اختیار شما قرار می‌دهد.