پارک علم و فناوری مدرس راهنما
نشانى اينترنتى http://www.mstpark.org
عنوان انگليسى Modares Science & Technology Park
عنوان فارسى پارک علم و فناوری مدرس
توضيحات شهرک های علمی و تحقیقاتی و پارک های علم و فناوری ایده جدیدی است که نخستین بار در سال 1951، در دره سلیکون آمریکا با هدف توسعه تکنولوژی و ایجاد شرایط مناسب جهت دستیابی سریع‌تر به نوآوریها و فناوریهای برتر ایجاد شد و به دنبال آن با برخواستن موج انقلاب الکترونیک از این پارک، جایگاه و اهمیت آن در جهان صنعتی روز به روز گسترش یافت. سه رکن اصلی این پارک عبارتند از:
1) مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه تربیت مدرس.
2) پژوهشکده ها و دفاتر تحقیق و توسعه مؤسسات دولتی و خصوصی.
3) مراکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه تربیت مدرس.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader