نقطه تمرکز کلیه راه حلهای آریا پاد کاربر نهایی و یا مشتری واقعی در محیط کارفرما بوده و بر این اساس راه حلهای آریا پاد می توانند سازمان را در حرکت به سوی مشتری مداری سوق دهد. شرکت IRIran.net مشخصا" در زمینه ارائه راه حلهای جامع و زیر ساختی فنآوری اطلاعات (برنامه ریزی استراتژیک فنآوری اطلاعات) و طراحی، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای پورتال سازمانی در سطوح مختلف فعالیت می نماید.