شبکه سپنتا ارائه کننده سرویسهای اینترنت، تلفن اینترنتی، ثبت دامنه و نگهداری فضا، تولید نرم افزارهای Accounting و فروش می باشد.سایر فعالیتهای شرکت سپنتا در زمینه رباتیک سرمایه گذاری نموده، و فعالیت بنیاد پژوهشی رباتیک سپنتا (www.srrf.net) را آغاز نموده است.