این سایت متعلق به پایگاه خبری شورای هماهنگی نیروهای حزب الله است.