شبکه ایرانگیت اولین شبکه سراسری دسترسی به اینترنت در ایران است که در سال 1379 تاسیس گردید.