خدمات این شرکت شامل: فروش بلیط بین المللی ـ داخلی ، ویزای ایران برای میهمانان شما ، انجام سمینارها و کنفرانسها ، انجام نمایشگاههای داخلی ـ خارجی ، رزرو هتل ، بیمه مسافرتی ، تورهای خارجی ـ داخلی ـ دانشجویی ، راهنمایی جهت ادامه تحصیل در دانشگاههای آمریکایی مستقر در اروپا می باشد.