شركت داده پردازان احداث (DPE) در اواخر سال 81، با انگیزه توسعه سیستم های مكانیزه صنعتی نظیر سیستم مكانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات (CMMS) و نرم‌افزارهای سفارشی بنیان نهاده شده است و با تكیه بر دانش و تجربه‌های بدست آمده، این مهم را در صنایع مختلف به اجرا گزارده است. اجرای پروژه‌های موفق و همچنین تنوع مشتریان در مقایسه با سابقه كم شركت، خود گواهی بر توانائی‌ها و قابلیت‌های بسیار بالای این مجموعه است.