به سیستم عامل شبدیکس (Shabdix) خوش آمدید. گروه LIGLUG امیدوار است که استفاده از این سیستم عامل، باعث آشنایی بیشتر شما با دنیای گنو/لینوکس و نرم افزار آزاد شود. از آنجایی که بسیاری از کاربران شبدیکس ممکن است زمینه‌ی کار قبلی با گنو/لینوکس و نرم‌افزارهای آزاد را نداشته باشند؛ در زیر سعی بر آن شده تا به پاره‌ای از سوالات معمول در مورد گنو/لینوکس، شبدیکس، گروه LIGLUG و پروژه‌ها و اهداف آن پاسخ داده شود.