گروه موسیقی پارس در سال 1364 توسط تعدادی از علاقمندان موسیقی کودک به سرپرستی ناصر نظر تاسیس و محور اصلی فعالیت خود را بر اساس آمــوزش موسیقی کودکــان و نوجوانــان ( ارف) بنا نهاد .<br /> با تشکیل کلاسهای مربیگری ارف، تعداد قابل توجهی از علاقمندان آموزش موسیقی از اقصی نقاط ایران جهت یادگیری فنون تعلیم و تربیت موسیقی کودکان و نوجوانان به این مرکز مراجعه نموده و موفق به گذراندن این دوره شدند.