این سایت درباره گره‌ها اطلاعات و تصاویر مختلفی در اختیار شما قرار می‌دهد و رابطه‌ی گره‌ها و گراف‌ها را به نمایش می‌گذارد و منابع علمی موثقی را در ارتباط با تئوری موجود معرفی می‌کند. شما می‌توانید در باره گره‌های هیپربولیک ، گره‌های موجود در یک ساختار مکعبی اطلاعاتی به دست آورید. این سایت مدل‌های صفحه‌ای ۳D و مدل‌های VRML را در اختیار شما قرار می‌دهد. شما می‌توانید نرم افزار knotplot را نیز از طریق این سایت download کنید.