شركت مهندسی پیك واسط (سهامی خاص) در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات انتقال صدا و تصویر بوسیله فیبر نوری ، تجهیزات استودیوهای پیوندی آنالوگ و دیجیتال از قبیل نمایشگرهای حرفه ای سیمانما ، مبدلهای آنالوگ و دیجیتال صدا و تصویر ، همزمان کنندها و تصحیح کنندهای فریم تصویر ، تولید کنندهای نمونه آزمایش تصویر دیجیتال و آنالوگ فعالیت داشته و تا کنون علاوه بر تامین ارتباطات پخش تلویزیونی و ماهواره ای ، تجهیزات در حال گسترش استودیوهای مختلف سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، به کشورهای عراق و زیمبابوه نیز صادرات داشته است.