موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران راهنما
نشانى اينترنتى http://geophysics.ut.ac.ir/Fa
عنوان انگليسى geophysics
عنوان فارسى موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران
توضيحات مو سسة ژئوفیزیك‏ در بدو تاسیس‏ با سه‏ بخش‏ زلزله‏شناسی‏، ژئومغناطیس‏ و گرانی‏سنجی‏ آغاز به‏ فعالیت‏ نمود و به‏ تدریج‏ در زمینه‏های‏ آموزشی‏، پژوهشی‏ وكاربردی‏ علم‏ ژئوفیزیك‏ گسترش‏ یافت‏. در مهر ماه‏ 1349 كمیسیون‏ منتخب‏ هیات‏ امنای‏ دانشگاه‏ تهران‏، دو گروه‏ آموزشی‏ فیزیك‏ زمین‏ و فیزیك‏ فضا را تصویب‏ و ابلاغ‏ نمود.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader