باشگاه پینت بال مشهد راهنما
نشانى اينترنتى http://www.mashhadpaintball.com
عنوان انگليسى mashhadpaintball
عنوان فارسى باشگاه پینت بال مشهد
توضيحات پینت بال ترکیبی از بازی های بچه گانه گرگم به هوا و قایم باشک بازی است ، اما خیلی بیشتر مبارزه طلبی و مغلطه بازی دارد . همچنین دارای فرمت های مختلف بازی است ، به طور معمول تعدادی بازیکن به دو گروه تقسیم میشوند و "تسخیر پرچم " را بازی میکنند. تعداد بازیکنان در هر تیم میتواند از 2 تا 5 یا 7 نفر تا 1000 نفر در هر طرف متغیر باشد که با توجه به ابعاد زمین محدود میشود .
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader