شركت پلار (پالار ) یكی از گردانندگان چرخ صنعت كشور ، در رشته تولید محصولات حرارتی ، از قبیل انواع بخاری ، آبگرمكن و هیتر نفتی و گاز سوز می باشد . شركت پلار با اعتقاد بر این اصل ، كه حیات شركت در گرو بقای بازار فروش و حفظ و گسترش بازار فروش،در گرو ارتقاء كیفیت محصول و ارتقاء كیفیت محصول درایحاد و نگهداری سیستم جامع كیفیت است و با شعار (( كیفیت تعهد ماست )) ، الگوی تضمین كیفیت ISO 9001 : 2000 را انتخاب و سعی در بهبود مستمر كیفیت دارد .