این سایت مربوط به شرکت statlib می‌باشد. این شرکت در سال ۱۹۸۹ پایه‌گذاری شده و در زمینه‌ی آمار فعالیت می‌کند. در آرشیو این سایت می‌توانید به نرم‌افزارها و اطلاعات مورد نیاز دست پیدا کنید و لازم به ذکر است که این سایت شما را با کنفرانس‌های انجام شده در این زمینه آشنا می‌سازد. از طریق این سایت می‌توانید به تحقیقات پیشرفته‌ی انجام شده در این زمینه ، پی برده و این سایت ؟؟ جدید ، اطلاعات موجود در این زمینه را در اختیار شما می‌گذارد.