شركت پویا رایانه دنا در شهریور ماه سال 1376 بصورت سهامی خاص با هدف انجام خدمات مهندسی كامپیوتر و الكترونیك تشكیل گردید..<br /> این شركت دارای مجوز رسمی از وزارت صنایع و معادن در طراحی و مونتاژ كامپیوتر و همچنین تولید بردهای كنترل الكترونیكی و عضو انجمن صنفی انفورماتیك فارس و شورایعالی انفورماتیك كشور می باشد.