شرکت هواپیمایی قطر راهنما
نشانى اينترنتى http://www.qatarairways.com
عنوان انگليسى Qatar Airways
عنوان فارسى شرکت هواپیمایی قطر
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader