شرکت روند تازه از سال 1377 فعالیت خود را در زمینه توسعه، نگهداری و میزبانی سایت های اینترنتی آغاز نموده است. این شرکت در سال 1378 فعالیت خود را در زمینه تجارت اینترنتی و سرورهای اختصاصی برای شرکتهای بزرگ یا کوچک، گسترش داد. روند تازه در تهران، ایران و در اونتاریو، کانادا واقع شده است و خدمات خود را به سراسر ایران و سایر نقاط جهان ارایه می دهد.