علاقه‌مندان به ریاضی می‌توانند از طریق این سایت با هندسه‌ی اشکال مختلفی مثل: بیضی‌ها ، سهمی‌ها و هذلولی‌ها آشنا شوند. این سایت درباره‌ی هر کدام از این اشکال توضیحات جداگانه‌ای در اختیار شما قرار می‌دهد و می‌توانید شکل هر کدام را بر روی نمایشگر کامپیوتر خود ملاحظه کنید. از طریق این سایت می‌توانید با فرمول ریاضی هر کدام نیز آشنا شوید. این سایت مشخصات جزئی مثل: نقطه‌ی کانونی ، مرکز و… را به شما نشان می‌دهد.