این سایت شما را با پیچیدگی و زیبایی‌های fractal‌ها آشنا می‌کند. در این سایت می‌توانید توضیحات ساده‌ای درباره‌ی این مواد ملاحظه کنید و با شکل هندسی آنها آشنا شوید. در گالری این سایت تصاویر مختلفی از fractal‌ها موجود است. این سایت درباره‌ی اعداد مختلط نیز توضیحاتی به شما ارائه می‌دهد. کتاب‌های پیشنهادی توسط این سایت را حتماً ملاحظه کنید. از طریق این سایت می‌توانید به سایر سایت‌های مرتبط با این موضوع نیز متصل شوید.