این سایت شما را با موضوعات زیر آشنا می‌سازد: ۱-توضیح کامل درباره الگوریتم‌های هندسی. ۲-کاربرد الگوریتم‌های هندسی در کجاست؟ ۳-چه گونه مسائل مربوط به الگوریتم‌های هندسی حل می‌شوند؟ ۴-یک الگوریتم هندسی خوب چه الگویتمی است؟هم‌چنین در این سایت با بعضی از الگوریتم‌های هندسی مهم نیز آشنا می‌شوید و نرم‌افزارهای موجود در این زمینه به شما معرفی می‌شوند. در بخش خرید این سایت می‌توانید بهترین کتاب‌های چاپ شده در این زمینه را خریداری نمایید.