در این سایت با حل مسائل درخت steiner آشنا می‌شوید معمولا حل آنها بصورت گراف مطرح است. این مسائل را می‌توان در زمینه‌ی هندسه نیز مورد استفاده قرار داد. در این سایت می‌توانید مسائل online مطرح شده را ملاحظه کرده و توضیحات مربوط به آنها را مشاهده نمایید. شما با عضویت در گروه مربوط به این سایت می‌توانید سئوالات مد نظر خود را به سایر اعضاء این سایت مطرح کنید و کتاب‌های مرتبط در این زمینه را خریداری نمایید و به سایر سایت‌های جالب در این رابطه هم دسترسی داشته باشید.