این سایت در باره منطق fuzzy توضیحاتی به شما ارائه می‌دهد. بسیاری از کتاب‌ها و مقالات منتشر شده در این زمینه توسط افرادی با تحصیلات ph.D نوشته شده‌اند که درک آنها برای افراد معمولی یا متوسط مشکل به نظر می‌رسد. منطق fuzzy راه حل قدرتمندی برای آنالیز و کنترل سیستم‌های مختلط محسوب می‌شود. شما از طریق این سایت می‌توانید یک کنترل مناسب برای منطق fuzzy بسازید.