خانه ریاضیات اصفهان راهنما
نشانى اينترنتى http://www.mathhouse.org
عنوان انگليسى mathhouse
عنوان فارسى خانه ریاضیات اصفهان
توضيحات خانه ریاضیات اصفهان به منظور اشاعه دانش ریاضی تأسیس شد. این خانه بستری برای آموزشهای جانبی و ضمنی و مركز اطلاعاتی برای تاریخ ریاضیات ایرانی-اسلامی و محلی برای جوانان جهت آشنایی با رشته های مختلف ریاضی از طریق مشاهده ، همفكری و استفاده از منابع متعدد اطلاعاتی استּ
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader