اهداف شرکت هزاره عبارتست از: طراحی و پیاده سازی پروژه های مخابراتی <br /> طراحی، نصب، راه اندازی و پشتیبانی سرویس دهنده اینترنت (ISP) در سراسر کشور <br /> طراحی، نصب و راه اندازی شبکه های محلی و فرامحلی <br /> Cisco based solutions <br /> Linux based solutions <br /> Wireless solutions <br /> طرح و اجرای پروژه های امنیت شبکه <br /> انجام پروژه های اتوماسیون اداری <br /> انجام پروژه های اتوماسیون صنعتی