شرکت کاشی طوس از سال ۱۳۷۳ با تکیه بر تکنولوژی برتر و نیروهای متخصص کارآمد همچنان در عرضه تولید کاشی استاندارد حرف اول را می زند.