شرکت سکو ایران تولید کننده انواع دیوارهای پیش ساخته و درب و پنجره در ایران است.