شرکت هیربد مشاور آرین (هماکو) فعالیت خود را از سال 1381 خورشیدی از بهم پیوستن 3 شرکت " مجتمع توسعه ارتباطات آروین " و " مشاورین گرافیک پویان " و " شرکت مهندسی علوم و فنون ره آورد شرق " آغاز نمود و در اصفهان به ثبت رسید.