صنایع الکترونیک فاران در سال 1368 در استان کرمانشاه و در زمینی به مساحت 4000 متر مربع تحت پروانه ثبتی به شماره 122720 وزارت صنایع ، تاسیس گردید.<br /> عمده تمرکز فعلیت فاران بر روی تولید و توزیع UPS به نمایندگی از چندین کمپانی معتبر اروپایی و آسیایی و در طیف وسیعی بین 450 VA تا 400 KVA ، این کمپانی را به یکی از بزرگترین و مطرح ترین ارائه کنندگان این محصول در خاورمیانه تبدیل کرده است.