مرکز هواشناسی آلمان راهنما
نشانى اينترنتى http://www.dwd.de
عنوان انگليسى Germany
عنوان فارسى مرکز هواشناسی آلمان
توضيحات این سایت متعلق به مرکز هواشناسی کشور آلمان است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader